Advokatens saksfelt

 • Arv
 • Avtaler
 • Barn
 • Eiendomsoverdragelse
 • Formuesforhold mellom ektefeller – felleseie/særeie
 • Forsikring
 • Overformynderi/verge
 • Skifte
 • Skatt
 • Testament
 • Økonomisk oppgjør mellom samboere

 

Magnhild Bjertnæs advokat i Hønefoss

Cathrine Magnussen advokatsekretær

Copyright © 2014. All Rights Reserved.