Priser for advokattjenester

Timepris er normalt kr 1 700,- eks mva (kr 2 125,- inkl mva), men kan avtales særskilt for hver enkelt sak. 
Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter og omfatter telefoner, mail mm.  Timepris og øvrige vilkår for oppdraget avtales ved oppstart. Oppdraget anses akseptert fra vår side ved utsendelse av oppdragsbekreftelse.

 

    Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. 
Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Du må også regne med å betale en egenandel som pr. d.d. er kr 1020,- (reguleres hvert år av det offentlige). Ved tvist for domstolen kan gebyret bli høyere. 
Mer om fri rettshjelp finner du her.

Magnhild Bjertnæs advokat i Hønefoss

Cathrine Magnussen advokatsekretær

Copyright © 2014. All Rights Reserved.