Overdra bolig til barn – gave, arv og generasjonsskifte

Dersom du ønsker å overdra bolig til barn kan du få råd i forbindelse med gjennomføringen, og vurdering av spørsmål om gave, arv og/eller kontantvederlag. Videre vil vi sørge for tinglysing av skjøte og eventuelle pantedokumenter, samt sletting, og eventuelt etablering av rettigheter, herunder bo- og bruksretter.
Testament http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1972-03-03-5#KAPITTEL_1-2
Ønsker du en kontrollert fordeling av det du etterlater deg kan det være greit å utarbeide testament, eller gi gaver i levende live.
Har du valgt å overdra fast eiendom til arving(er), i levende live kan det utløse et behov for testament i forhold til det øvrige du etterlater deg, jf arvelovens kapittel VI  http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1972-03-03-5#KAPITTEL_1-7
Testament og overdragelser av fast eiendom i levende live utløses ofte av et ønske om en kontrollert fordeling av det du etterlater deg, og noen ganger på tvers av den fordeling som ville skje om du valgte å ikke skrive testament, eller overdra i levende live. Dersom du ikke etterlater deg livsarvinger (barn), kan du fritt bestemme over alt du etterlater deg i testament (dødsdisposisjon). Etterlater du deg barn er det en pliktdelsarv til barn på 2/3, mens 1/3 kan disponeres fritt. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1972-03-03-5#KAPITTEL_1-5
I levende live finnes ingen tilsvarende begrensning. Du kan gi hva du vil til  hvem du vil, forutsatt at du ikke sitter i uskiftet bo. Sitter du i uskiftet bo, jf arvelovens kapittel III, er det begrensninger i forhold til hva du kan gi  og til eventuelle gavesalg, j arvelovens §19 og 21. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1972-03-03-5/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3
Samboer
Samboeres arverett er nå regulert i arvelovens kapittel III. En slik rett forutsetter at dere har eller venter felles barn. Dere kan ved testament bestemme en tilsvarende arverett for samboer dersom dere har vært samboere i minst 5 år før dødsfallet. Det er altså ingen automatikk i arverett etter samboer når dere ikke har felles barn.
Er du/dere samboere er det også viktig at dere har orden på forsikringer som begunstiger gjenlevende, og særlig dersom det finnes særkullsbarn.  
Dere bør også etablere en samboerkontrakt, hvor eierforhold og gjeldsfordeling er avtalt.

Magnhild Bjertnæs advokat i Hønefoss

Cathrine Magnussen advokatsekretær

Copyright © 2014. All Rights Reserved.