Advokattjenester

Jeg driver som advokat i Hønefoss med alminnelig advokatpraksis og har hjelp til kontordriften  av sekretær, Cathrine Andresen Magnussen.
Vi holder til i hyggelige lokaler med god parkering og lett tilgjengelighet i Kartverksvn. 5, 3511 Hønefoss.
Jeg driver en alminnelig advokatpraksis med hovedtyngde innenfor arv, skifte, fast eiendom og  vergemålsoppdrag, samt rådgivning i forhold til skatte- og avgiftsmessige konsekvenser dette utløser.
Jeg ivaretar hver enkelt klient og hvert enkelt oppdrag på best mulig måte.
Om ønskelig kan referanser fremlegges.

 

 Litt om Magnhild:

Har tidligere blant annet vært:

Ansatt i bank

Sekretær på advokatkontor

Diverse tillitsverv i bank

Overformynder i Jevnaker kommune

Juridisk embetseksamen i 2000 med spesialfag skatterett

Advokatfullmektig fra 2000-2002

Selvstendig advokat siden 2002 

 Litt om Cathrine:

Har tidligere blant annet:

Jobbet som legesekretær fra 1995-2005

Advokatsekretær for advokat Magnhild Bjertnæs fra 2007-

Magnhild Bjertnæs advokat i Hønefoss

Cathrine Magnussen advokatsekretær

Copyright © 2014. All Rights Reserved.